खालील दिलेल्या दात्यांनी मंदिराच्या उभारणीत खारीचा वाटा उचलला आहे
दात्याचे नाव रक्कम दात्याचे नाव रक्कम
श्री लक्ष्मन मधुकरराव जोशी ११,१११ दि मलकापूर अर्बन बँक लि ५१,०००
श्री प्रदीप वसंतराव जेऊरकर २५,००० कु मृण्मयी सुभाष तगारे ११,०००
मे के. पी. असोसिएट ११,००० श्री अमृत सारडा बीड ११,०००
श्री संजर तुकाराम उगिले ११,००० श्री एकनाथ गिरीधर ठाकूर १०,१०१
कै महेंद्रसिंग यांच्या स्मरणार्थ १००,००० श्री शिरीष खीवराजजी गादिया ५१,०००
श्री राजू जेथलिया जालना २१,००० श्री महेंद्र सेठ सुराणा २१,०००
श्री गणेश कुलकर्णी ११,००० श्री खोबरे बंधू विहामांडवेकर ११,०००
सौ प्रमिला अनंतराव देशमुख बीड ११,००० श्री रामभाऊ मनोहर औटी ५,१११
श्री विजय कुमार किसनराव डहाळे ५,०५१ मा. आमदार श्री किशनचंद तनवाणी यांच्या तर्फे आसन व्यवस्था
सौजन्य: श्री प्रफुल मालानी १००,००० श्री गोपाल कुलकर्णी ५०,००० (अंदाजित)
१५०,०००
सौ सुनिता श्रीराम कुलकर्णी १००,००० श्री सुदीप सतीश वैद्य २५,००१
श्री सुंदर सेठ यादव २१,००० श्री नितीन मुगदिया २१,०००
श्री लक्ष्मिकन्त जोशी ११,००० श्री बाळकृष्ण सहपुरकर ११,०००
श्री शिवराज किसनराव देशमुख १५,१०१ श्री विजय प्रभाकर खोडगे ११,०००
डॉ. शिव कुमार रंजलकर ५,००० डॉ. संतोष अंबादास रंजलकर ५,००१
श्री आर दि गुळवेलकर ५,००१ सौ शोभा सोपानराव काळूशे ५,०००
श्रीमती आशाताई रंजलकर ५,००० श्री जगन्नाथ शामराव अधाने ५,००१
सौ विशाखा विजय शास्त्री ५,००० श्री प्रमोद नारायण देशपांडे ५,०००
श्री संतोष मरकड ५,००० सौ नमिता सुर्वे ५,००१
श्री मोहन अहेर ५,१०० श्री धैर्यशील बोर्डेकर ५,००१
श्री भरत जैन ११,००० श्री डी बी कुलकर्णी ५,००१
श्री मधुकर गं जोशी ५,००१ श्री दिलीप दसपुते ५,००१
सौ शोभा देशमुख १०,००१ श्री संजयजी कासलीवाल ५१,०००
मा. आमदार श्री प्रदीपजी जैस्वाल (वस्तू स्वरुपात अंदाजित) १,१००,००० श्री राजू कुमार चौधरी ५१,०००
श्री सुरेश सेठ झांबड ११,००० श्री रेणुका मत महिला भजनी मंडळ ५,१०१
सौ लीलाबाई अन्ना मुगदल ५,००० डॉ. विनीत विश्वेश्वर कहाळेकर ५,००१
श्री नवनाथ रामचंद्र काळे ५,००१ डॉ. दत्तात्रय त्रिंबक सिमंत यांच्या स्मरणार्थ
डॉ. सुहास दत्तात्रय सिमंत
११,१११
मा आमदार श्री संजयजी शिरसाठ ५०,००० दिशा गृप तर्फे श्री देवानंद कोट्गीरे २१,०००
श्री चंद्रकांत दिगंबरराव दिग्रसकर सेलू ११,१११ श्री मधुकर रामचंद्र कुलकर्णी बीड ५,१००
बाळकृष्ण भाकरे गृप ५,१०० सत्यम मॅटस श्री राजासेठ चांडक ११,०००
श्री सुभाष दत्तात्रय जोशी ५,१०१ श्री पांडुरंग नत्थू चौधरी ५,०००
श्री जुगलकिशोर तापडिया यांच्या तर्फे मंदिरातील गाभाऱ्यात गोल्डन ग्रेनाईट फिटिंग सह १००,००० कै इंदिराबाई दत्तात्रेय सीमंत यांच्या स्मरणार्थ श्री संतोष दत्तात्रय सीमंत यांच्या तर्फे ११,१११
श्री हरिश्चंद्र भाऊराव दांडगे १०,००० श्री त्रिंबक गणपतराव तुपे ११,०००
कै बापूसाहेब चौबे व कै पुष्पाबाई चौबे यांच्या स्मरणार्थ श्री किशोर बापूसाहेब चौबे तर्फे ५,१११ श्री अखिलेश शांतीलालजी सोनी ११,०००
श्री शालिकप्रसाद गयाप्रसाद जैस्वाल ११,१११ मा आमदार श्री संजयजी शिरसाठ १००,०००
मा आमदार श्री किशनचंदजी तनवाणी १००,००० कै सुशीलाबाई लक्ष्मन्रओ रहातेकर (हतनूरकर) यांच्या स्मरणार्थ श्री कैलास लक्ष्मन्रओ राहतेकर यांच्या तर्फे ५,००१
श्री संजय नारायण देशपांडे यांच्या तर्फे ५,१११ श्री प्रल्हाद पन्हाळे साहेब ५०,०००
कल्पना तुकाराम कोळसे (पाटील) स्मरणार्थ तुकाराम ज्ञानदेव कोळसे (पाटील) ११,१११ श्री दीपक दिनकरराव देशपांडे साखरेकर ५,५५५
श्री दामोधर प्रभाकर तांबोळी ५,१०१ कै नारायणराव रामचंद्रराव देव (वेरुळकर) स्मरणार्थ श्री भास्करराव देव ५,१०१
कै वासुदेव नत्थू भंगाळे यांच्या स्मरणार्थ श्री संदीप वासुदेव भंगाळे ५,१०१ श्री पंकजजी फुल फगर २१,०००
श्री शिरीषजी बोराळकर ११,००० श्री लक्ष्मिकन्त गोविंदराव जोशी ११,०००
श्री चंद्रकांत राजय्या ठुब्बा ५,००० कु. छवि सचिन पवार ५,०००
सौ जयश्री वामनराव पुराणिक ५,००० डॉ रविंद्र माधवराव लहुरीकर ५,५५५
कै दत्तात्रय राजाराम खोचे स्मरणार्थ सौ विजया किशोर रहाटकर तर्फे ५,१०० श्री संजयजी काशिनाथराव गजभरे २१,०००
गजानन रामकृष्ण पाटील १०,००० अ‍ॅड श्री नंदकुमार दि. खोचे ११,१११
कै. सौ. जयश्री जनार्धन दंडनाईक स्मरणार्थ सौ. नीता राजेश दंडनाईक तर्फे ५,१०० श्री मकरंद आसाराम कोकणे ५,१०१
कै. पितांबर यमाजी भंगाळे स्मरणार्थ श्री सुहास पितांबर भंगाळे तर्फे ५,००१ सौ मंगला सुभाष अग्रवाल (चापनेरवाले) ५,१००
श्री लक्ष्मिकन्त प्रमोदराव शेटे ५,१०० कै सुमनबाई जोशी यांच्या स्मरणार्थ सौ. संध्या रविंद्र जोशी तर्फे ५,११२
श्री राम अडणे ५,१०१ श्री तपन संजीव अवस्थी ५,००१
श्री विकास चौधरी २१,००० अ‍ॅड गवनाजी भिकाजी मानकापे ११,१११
श्री रमेश आसाराम राऊत ५,००० श्री मोहन अयाचित ५,०००
श्री भाग्यतुषर अरुण जोशी ५,१११ श्री श्रीधर सूर्यभान म्हस्के ५,००१
कै विजयकुमार मधुकरराव जोशी स्मरणार्थ श्री सुशांत जोशी तर्फे ५,१०० श्री रविंद्र दिनकर भामरे ११,१११
सौ. प्रतिभा सुधीर शेडोलकर ५,१०० श्री विठ्ठलराव महादू कोमलवार ५,०११
श्री अण्णा मंगलमूर्ती राजहंस ५,१०१ श्री पुरुषोत्तम बंकटलाल अग्रवाल (पाचोरा वाले) ५,१००
श्री आनंदराव सदाशिव कुलकर्णी ५,१०१ श्री अतिश रामचंद्र बोले ५,००१
श्री डॉ राजेंद्र धनवई ११,००० कै रामराव यादवराव हिस्वनकर यांच्या स्मरणार्थ श्री जगन्नाथ रामराव हिस्वनकर तर्फे ११,०००
श्री एच एस सोमाणी ११,१११ श्री वाय एस पाटील ५,००१
श्री गोपाल चंपतराव न्यायाधीश ५,००१ श्री सुरेंद्र गळाप्पा हजबे ११,१११
श्री विजय मोहनराव हूलसुलकर २१,००० श्री प्रमोद लक्ष्मिकन्त झाल्टे ५,००१
श्रीमती सुशीला भास्करराव खोचे ५,००१ श्री अरविंद रामचंदजी मुथा ११,०००
श्री एच डी वैष्णव(सेंधवा) ५,००० श्रीमती मंगला सुंदरराव मोरे ५,१११
copyright @ renuka mata vishwastha nidhi mandal
Powered by Sun Infosystem