श्री रेणुका माता सार्वजनिक विश्वस्त निधी मंडळ
  पहिले विश्वस्त पदाधाकारी (१९८५-१९९२)  
अनु. क्र. पदाधीकार्याचे नाव पद
श्री प्रकाश गंगाधरराव खोत अध्यक्ष
श्री राम किसनराव विसपुते उप-अध्यक्ष
श्री भालचंद्र सदाशिव बल्लाळ कोषाध्यक्ष
श्री सुखदेव तुकाराम माळी सह-कोषाध्यक्ष
श्री मधुकर पुरुषोत्तम वाणी सचिव
श्री किशोर भालचंद्र महाकाळ उप सचिव
श्री दादा(धनंजय) मार्तंडराव राजहंस सदस्य
श्री विजयकुमार पद्माकर देशपांडे सदस्य
श्री छगन लक्ष्मनराव काकडे सदस्य
१० श्री पुंडलिक विश्राम चिंचपुरे सदस्य
११ श्री अशोक लक्ष्मनराव भालेराव सदस्य
विश्वस्त पदाधाकारी (१९९२-१९९७)
अनु. क्र. पदाधीकार्याचे नाव पद
श्री राम किसनराव विसपुते अध्यक्ष
श्री दिवाकर वामनराव पाटील उप-अध्यक्ष
श्री सुखदेव तुकाराम माळी कोषाध्यक्ष
श्री सुधीर नेमा पाटील सह-कोषाध्यक्ष
श्री मधुकर पुरुषोत्तम वाणी सचिव
श्री ज्ञानेश्वर किसनराव सुरासे उप सचिव
श्री दादा(धनंजय) मार्तंडराव राजहंस सदस्य
श्री छगन लक्ष्मनराव काकडे सदस्य
श्री पुंडलिक विश्राम चिंचपुरे सदस्य
१० श्री अशोक लक्ष्मनराव भालेराव सदस्य
११ श्री किशोर भालचंद्र मध्ये काका सदस्य
१२ श्री दशरथ तुकाराम सदावर्ते सदस्य
१३ श्री हनुमान मनोहरराव बेंद्रे सदस्य
१४ श्री गुलाब वामनराव धानोरकर सदस्य
१५ श्री विश्वनाथ ज्योतिराम पाटील सदस्य
विश्वस्त पदाधाकारी (१९९७-२०११)
अनु. क्र. पदाधीकार्याचे नाव पद
श्री हनुमान मनोहरराव बेंद्रे अध्यक्ष
श्री अरुण विष्णुपंत देशपांडे उप-अध्यक्ष
श्री सुधीर दत्तात्रय देशपांडे कोषाध्यक्ष
श्री दिलीप भाऊराव पाटील सह-कोषाध्यक्ष
श्री उमाशंकर गणपतराव हांडे सचिव
श्री रमेश गजानन घाटे उप सचिव
श्री दादा(धनंजय) मार्तंडराव राजहंस सदस्य
श्री छगन लक्ष्मनराव काकडे सदस्य
श्री अशोक लक्ष्मनराव भालेराव सदस्य
१० श्री रामभाऊ किसनराव विसपुते सदस्य
११ श्री दिवाकर वामनराव पाटील सदस्य
१२ श्री सुधीर नेमा पाटील सदस्य
१३ श्री मधुकर पुरुषोत्तम वाणी सदस्य
१४ श्री विश्वनाथ ज्योतिराम पाटील सदस्य
१५ श्री मोहन एकनाथ देशमुख सदस्य
  ६ फेब्रुवारी २०११ महालोक अदालत मधील श्री धर्मादाय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार नवीन योजना अस्तित्वात आली व संपूर्ण नवीन विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आले. या विश्वस्त मंडळाने आज तागायत संपूर्ण हिशोब पूर्ण करून मा. धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केला व सर्व जनते समोर मांडले  
श्री रेणुका मत सार्वजनिक विश्वस्त निधी मंडळाचे विश्वस्त मार्गदर्शक
विश्वस्त मार्गदर्शक
मा. खा. श्री. चंद्रकांत भाऊराव खैरे
मा. आ. श्री. अतुल मोरेश्वर सावे
मा. आ. श्री. प्रदिप शिवनारायण जैस्वाल
मा. श्री. रामचंद्र निळकंठराव भोगले
मा. श्री. विवेक शंकरराव देशपांडे
मा. श्री. विजय मनोहर हुलसुरकर
मा. श्री. देवानंद नारायणराव कोटगीरे
विश्वस्त मंडळ पदाधिकारी ६ फेब्रुवारी २०११ पासून
अनु. क्र. पदाधीकार्याचे नाव पद
श्री सतीश दत्तोपंत वैद्य अध्यक्ष
श्री सुभाष कृष्णाजी तगारे उप-अध्यक्ष
श्री सुधीर नेमा पाटील सचिव
श्री जगन्नाथ पुंजाबा उगले सह सचिव
श्री सुधीर दत्तात्रय देशपांडे कोषाध्यक्ष
श्री दिलीप भाऊराव पाटील सह-कोषाध्यक्ष
श्री बाबुराव चंद्रभान वाडेकर विश्वस्त
श्री प्रल्हाद अप्पासाहेब गवारे विश्वस्त
श्री उत्तमराव लक्ष्मन्रओ खोजे विश्वस्त
१० श्री दादा(धनंजय) मार्तंडराव राजहंस विश्वस्त
११ श्री अरुण विष्णुपंत देशपांडे विश्वस्त
१२ श्री अशोक लक्ष्मनराव भालेराव विश्वस्त
१३ श्री रमेश गजानन घाटे विश्वस्त
१४ श्री रामचंद्र विसपुते विश्वस्त
१५ सौ संध्या रविंद्र जोशी विश्वस्त
१६ सौ सुलभा विजय पाठक विश्वस्त
१७ सोपान गेनाराव काळूशे(पा.) विश्वस्त
copyright @ renuka mata vishwastha nidhi mandal
Powered by Sun Infosystem